Covid-19

W związku z pandemią COVID-19 informujemy, że wprowadziliśmy procedury, w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu w Willi Julia.

I Recepcja

 • Hotel jest wyposażony w dozownik ze środkiem dezynfekującym, umieszczone w pomieszczeniu recepcyjnym
 • Po wejściu do obiektu, Goście proszeni są o dodatkową dezynfekcję dłoni
 • Stosowanie przez pracowników recepcji maseczek/przyłbic ochronnych, rękawiczek jednorazowych.
 • Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji.
 • Pracownik recepcji co godzinę lub w zależności od natężenia ruchu dokonuje dezynfekcji lady recepcyjnej, telefonów, klawiatury i myszki
 • Wprowadzenie ograniczenia osób przebywających przy recepcji (max. 2 osoby), zachowanie odpowiedniej odległości między Gośćmi.
 • Informowanie gości o wprowadzonych procedurach.

II Pokoje

 • Ozonowanie każdego opuszczonego pokoju, przed przyjęciem nowych Gości.
 • Sprzątanie odbywać się będzie jedynie na życzenie, jeśli potrzebują Państwo wymiany ręcznika, wyniesienia śmieci czy uzupełnienia innych niezbędnych rzeczy prosimy o kontakt z Recepcją
 • Wszystkie czynności będą wykonywane pod nieobecność Gości w pokoju.
 • W pokojach dezynfekcja urządzeń, mebli, armatury, poręczy, wietrzenie pokoju hotelowego.
 • Bezwzględny zakaz przebywania w pokojach hotelowych osób nie zameldowanych.

III Pomieszczenia ogólnodostępne

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk w pomieszczeniu Recepcji
 • Szczegółowa dezynfekcja ( nie rzadziej niż raz na godzinę ) blatu recepcyjnego, klamek, poręczy, uchwytów, oraz innych często dotykanych powierzchni
 • Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu osób niezameldowanych.

 

Drogi gościu, jeżeli zauważysz u siebie niepokojące objawy takie jak, kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu prosimy pozostań w pokoju i poinformuj o tym fakcie obsługę hotelu.

 

Ważne numery :

Recepcja tel. 503094797

Infolinia NFZ tel. 800 190 590

Powiatowa Stacja sanitarno – epidemiologiczna w Gdyni tel. 222 500 115