Regulamin rezerwacji

 1. Willa Julia przyjmuje rezerwacje poprzez kontakt
  • recepcja@willajulia.pl
  • tel. +48 503 094 797
  • http://www.willajulia.pl
  • portale rezerwacyjne typu booking.com
 2. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do podania prawidłowych danych osobowych, nr. tel. ilości gości oraz długości pobytu. Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w systemie hotelowym.
 3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości usługi na konto Willi Julia. Płatność należy wykonać w terminie uzgodnionym z Recepcją nie później niż 14 dni od dnia dokonania rezerwacji.
  Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
  Datą wpłaty zadatku jest data wpływu środków na r-k bankowy obiektu.
  Zadatek wpłacany jest na konto bankowe podane poniżej z podaniem imienia i nazwiska Gościa i daty rezerwacji:FHU J&B sc
  ul.Łąkowa 3 , 84-230 Rumia
  nr konta 80 8351 0003 0014 2999 2000 0010
 4. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji pobytu oznacza akceptację warunków Regulaminu Willi Julia
 5. Zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu przed rozpoczęciem pobytu. Zapłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie Umowy między klientem a Willą Julia na pobyt wg. zamówienia. Odmowa zapłaty za cały pobyt przed jego rozpoczęciem w dniu przyjazdu stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Willa Julia zachowa wpłacony zadatek.
 6. Gość może rozpocząć pobyt w dowolnym czasie pierwszej doby hotelowej z zadatkowanego terminu. W przypadku nie dojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej Willa Julia nie będzie związana rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.
 7. W przypadku skrócenia pobytu przez gościa Willa Julia nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej Umowy.
 8. Rezerwacja za pośrednictwem booking.com i innych portali rezerwacyjnych odbywa się na zasadach określonych na stronie tych portali.
 9. Zmiana terminu rezerwacji zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez obiekt oraz możliwości dokonania zmiany.Willa Julia zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać obiektu na straty, a postulat Klienta zmiany terminu w żaden sposób nie wiąże Willi Julia.
 10. W przypadku anulowania rezerwacji na więcej niż 7 dni przed dniem przyjazdu zwracamy 100% zadatku.
 11. W przypadku anulowania rezerwacji na 7 lub mniej dni przed przyjazdem wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi

 

Kierownictwo
Willi Julia